Корзина заказов

Акция

Кўриш: Рўцхат / Жадвал
Саралаш:
Сахифада:
Экстендер Extender Pro upgade system 2 in 1 3rd generation  Тошкентда
Экстендер – бу андрологик инструмент. Фиксатор-ратяжител бўлиб хизмат қилади. Тиббий кўрсатмаларга эга. Эркаклар учун берилган натижаларга эришишда қатор афзалликларга эга. Қўллаш учун бир нечта кўрсатмаларга эга. 1 –эркак жинсий органини катталаштириш бўйича лигаментотомия операциясидан кейин. 2 –пейрони касаллигида. ЖА қийшайишида 3 – ЖА ўсмай етилмай қолганида (узунлиги ва обхватини катталаштиради) Сизнинг қаршингизда 2017 йилнинг гибридли экстендери, 2 фиксация тизимига эга ва тақиш анча қулай. Корпуснинг материали АБСдан, деталлари коленной сталдан қилинган.  Қў..
300.000 сум 530.000 сум
ЕслатмалардаИстаклар
солиштиришТаққослаш